Friday, March 29, 2013

ಮಾಟ ಮಂತ್ರ- ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಯಣ

೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಭಾನಾಮತಿ. ಈ ಟೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಯಣ.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಇದು.

No comments: